مختصری از من

بنده یک جوان ۲۲ سال اهل هیچ گونه دود نیستم.علاقه مند به ورزش بودم اما بعد متاهل شدم فقط به فکر کارهستم.بدنبال کاری با امنیت شغلی و دور از حاشیه برای برطرف کردن مشیعت خود هستم

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
    کابینت شیرازی
    نصاب

    توضیحات: نصاب بودم بعد از گذشت ۶ ماه سرپرست کارگاه شدم

افتخارات

  • 1394
    در رشته ورزشی بکس در استان تهران مقام دوم را کسب کردم
https://.com