مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه اراک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com