مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت سامسونگ
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روابط عمومی بخش پشتیبانی

  توضیحات: پذیرش حضوری مشتریان.مسئول اموزش و انبار دار بخش لوازم جانبی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com