مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ملایر / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • شبکه سازی / شریک شدن
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com