مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    فوق دیپلم روابط عمومی
    /دانشگاه علمی و کاربردی
https://.com