مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال / معدل 15.54

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شهربازی شهرستان خلخال
  مهندسی برق/ مسئول فنی
 • مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت چینقیلی تپه مغان
  مهندسی برق/ مهندس برداشت اطلاعات GIS
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶
  شرکت پیمانکاری جهانگیر رضای
  مهندسی برق/ تکنسین تاسیسات
https://.com