مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  /دانشگاه گيلان / معدل 17.02
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش توليد صنعتي /دانشگاه علم و صنعت ايران / معدل 14.6

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسي نرم افزار طرفه نگار
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس برنامه ريزي استراتژيک
 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  مهندسي و خدمات خطوط لوله نفت و گاز ايده پويان انرژي
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ريزي و توسعه سيستم
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  مهندسان مشاور سازه
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  طراحي مدل توانمندسازي منابع انساني در سازمان صنايع هوا فضاي جمهوري اسلامي ايران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار P6
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • P6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار P6
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com