مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1383
  کارشناسی عنران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت زلال ایران
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر سایت تصفیه خانه آب داراب

  توضیحات: احداث تصفیه خانه آب به ظرفیت 870 لیتر بر ثانیه

 • دی ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت ماشین سازی ویژه
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد به روش SBR

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت فرایند کاو
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: اجرای تصفیه خانه آب شهر جدید پردیس به ظرفیت 500 لیتر در ثانیه

https://.com