مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1388
  کارشناسی کارشناسی
  گرایش مترجمی زبان /دانشگاه ازاد بندرعباس

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  معماران تجارت افتاب
  مالی و حسابداری/ سرپرست تیم ترخیص و مسئول اداری واحد حمل و نقل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اشنایی کامل به افیس و کار با نرم افزار راهکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • جبران خدمات راهکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی کامل به افیس و کار با نرم افزار راهکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com