مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی طراحی گرافیک
  /دانشگاه صدا و سیما / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  آژانس تبلیغاتی مگنولیا
  بازاریابی و فروش/ مدیر امور مشتری

  توضیحات: برخی از مشتریان که مدیریت فعالیتهای ارتباطی آنها را به عهده داشتم، عبارتند از :
  همراه اول
  آشنای اول
  یونیلیور (کلیر، سیف و دامستوس)
  لوازم خانگی کن
  شرکت پارلو
  خیریه امام علی علیه السلام

افتخارات

 • پایان نامه برتر دانشگاه صدا و سیما در سال 1385
  حضور در فینال مسابقه طراحی آرم تامگا 2003

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره یکساله مدرسه ویژه
 • مدیریت استراتژیک برند
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره پیشرفته مدیریت استراتژیک برند از مدرسه ویژه
 • مدریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره پیشرفته مدیریت رسانه از مدرسه ویژه

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره یکساله مدرسه ویژه
 • مدیریت استراتژیک برند
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره پیشرفته مدیریت استراتژیک برند از مدرسه ویژه
 • مدریت رسانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره پیشرفته مدیریت رسانه از مدرسه ویژه
https://.com