مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مکانیک
  گرایش تعمیر و نگهداری هواپیما /دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری / معدل 4

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۵
  هواپیمایی ماهان
  / مهندسی پارت 145

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خدمات رسانی به دیگران در زمینه های کاری - دینی - فرهنگی - تجارت - تدوین بانک اطلاعات برندهای داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Airospace
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی تعمیر و نگهداری هواپیما

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Airospace
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی تعمیر و نگهداری هواپیما
https://.com