مختصری از من

علاقه و تجربه در ضمینه فروش و بازاریابی کسب تجربه از افراد باهوش تر و کار بلد
خلاقیت و نوع اوری در کارها
اینجانب با توجه به علاقه ای درشغله مورد نظر خود دارم به سرعت در کار تلقی پیدا کرده و سعی کرده از فرصت هایی که در پیش رو بوده کمال بهره و تجربه را برده باشم

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com