مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم الكترو تكنيك
 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم برنامه ريزي و كنترل توليد و لجستيك خودرو
  /دانشگاه (دانشگاه علمي كاربردي ايرانخودرو)

پروژه ها

 • 1392
  بهبود فرآيندهاي اجرايي انبار ضايعات
 • 1391
  كاهش سطح موجودي اقلام راكد انبار
  مسئول
 • 1391
  طراحي و تهيه ليبل رديابي انبار
  مسئول
 • 1391
  - بهبود روش فروش اقلام ضايعاتي
  مسئول
 • 1390
  - كاهش ليد تايم برگشت كالا / ارسال كالا
  مسئول
 • 1390
  - تبديل اقلام غير مولد به مولد ازمحل پالتهاي راكد و ضايعاتي
  مسئول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • لجستیک و زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید ناب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کایزن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کانبان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لجستیک و زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر و نگهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید ناب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کایزن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کانبان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com