مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد زنجان / معدل 17
  • 1390 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد / معدل 16
https://.com