مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت آموزش و منابع انسانی
  گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پرگاس طب
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت لیلیان مد تجارت
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری ممنابع انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  تدریس در سه پایه راهنمایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جذب و استخدام -مصاحبه-حقوق دستمزد-بیمه- ارزشیابی عملکرد-تالیف آیین نامه و دستورالعمل فن بیان روابط عمومی بالا-تنظیم قرار دادها-پیگیری و انجام امور اجرایی-تحلیل شغل-شرح شغل-گریدینگ -سازماندهی-تیم ورک-دانش حقوقی-پاداش و تشویق-لرتباط با کارمندان-حل اختلافات-
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم‌ های مدیریت یادگیری (LMS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: در حال یادگیری
دانش تخصصی
 • جذب و استخدام -مصاحبه-حقوق دستمزد-بیمه- ارزشیابی عملکرد-تالیف آیین نامه و دستورالعمل فن بیان روابط عمومی بالا-تنظیم قرار دادها-پیگیری و انجام امور اجرایی-تحلیل شغل-شرح شغل-گریدینگ -سازماندهی-تیم ورک-دانش حقوقی-پاداش و تشویق-لرتباط با کارمندان-حل اختلافات-
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com