مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1358 تا 1370
  دیپلم انسانی
  گرایش . / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  اجرنسوز
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ ناظرخرید
 • تیر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  رینگ خودرو
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ تدارکات
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  ماسه شویی ماهان راه
  نگهبانی
 • بهمن ۱۳۸۵ تا دی ۱۳۸۸
  ایران خودرو حیدریه
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارگری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مشتری مداری
https://.com