مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  دیپلم تصویر سازی کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت طراحی فرامان
  هنر/طراحی/ طراحی کاتالوگهای شمع سازی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری کارهای شمع سازی هماهنگی کارهای هنری برای نمایشگاه
 • هماهیش کارهای گرایشی وهنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک: I
دانش تخصصی
 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک: I
https://.com