مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ازاد
  هنرطراحی/ تابلو سازی و نور پردازی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره جامع شبکه(میکروتیک-مایکروسافت.ccna-datacenter-storage)

ابزار و نرم افزار

 • افیس - کورل دراو - برنامه ریزی میکرو کنترلر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره جامع شبکه(میکروتیک-مایکروسافت.ccna-datacenter-storage)
https://.com