مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد فوتونیک
  گرایش فوتونیک /دانشگاه الزهرا تهران / معدل 17.72

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  فناوری پیشرفته کاوشگرنیاز فردا
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر آموزش و مدیر بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com