مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرافزار /دانشگاه آزاد کرج / معدل 15.5

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com