مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  گرایش زبان انگلیسی /دانشگاه مجتمع اموزشی امام خمینی (ره) دانشگاه ازاد واحد رشت - پل طالشان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  مجتمع فنی تهران - دپارتمان زبان خارجه
  مدرس زبان انگلیسی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آموزشگاه زبان خارجه ملل
  مدرس زبان انگلیسی
 • مرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  آموزشگاه زبان مهرناز
  مدرس زبان انگلیسی
 • آذر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  تدریس به طور خصوصی در زمان دانشجویی
  مدرس زبان انگلیسی
 • مرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  آموزشگاه زبان سینا
  مدرس

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ایتالیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com