مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش ریاضی /دانشگاه پیام نور / معدل 19.9

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  آریا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1378
  تدریس کامپیوتر

افتخارات

 • 1378
  کسب مدال بین المللی کاراته

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش
 • کاراته مدال آوردم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com