مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی ارشد رياضي كاربردي
    گرایش آناليز /دانشگاه آزاد تبريز
https://.com