مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم معماری
  گرایش نقشه کشی ساختمان

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۵
  صنایع غذایی ولبنی میهن
  بازاریابی و فروش/ فروشنده ، سرپرست فروش ، مدیر شعبه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی کامل با اتوماسیون اداری و نرم افزارهای ورانگر،ورد،اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com