مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 15.74

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  مهندسی مکانیک/هوافضا/
 • شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  مهندسی مکانیک/هوافضا/

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com