مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  دیپلم انسانی
  / معدل 17

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com