مختصری از من

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد میباشم ودر حال حاضر در جستجوی کار هستم

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
  گرایش بهداشت حرفه ای /دانشگاه علوم پزشکی کرمان / معدل 1790
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
  گرایش بهداشت حرفه ای /دانشگاه علوم پزشکی ایلام / معدل 1834

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان- مرکز بهداشت قنات آباد
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس بهداشت حرفه ای- بهداشت محیط

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  - بررسی اعمال نا ایمن کارگران پالایشگاه گاز ایلام به روش safety sampling -بررسی همبستگی بین شاخص های استرس گرمایی TSI ,WBDT ,WBGT ,UTCI با پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران در معادن جنوب شرق ایران

پروژه ها

 • 1395
  بررسی همبستگی بین شاخص های استرس گرمایی TSI ,WBDT ,WBGT ,UTCI با پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران در معادن جنوب شرق ایران
  مجری

دانش تخصصی

 • سیستم مدیریت کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک: HSE-MS- OHSAS-18001-حفاظت و ایمنی
دانش تخصصی
 • سیستم مدیریت کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک: HSE-MS- OHSAS-18001-حفاظت و ایمنی
https://.com