مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش سيتسم ها و روشها /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  سپانير
  مهندسی صنایع/ سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • تیر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  فراب
  مهندسی صنایع/ سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه مهندسي
 • تیر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۹
  صدرا
  مهندسی صنایع/ سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • خرداد ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۶
  فن نيرو
  مهندسی صنایع/ كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه

پروژه ها

 • ساخت پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی
  سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه

  توضیحات: ساخت پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی

 • ساخت نیروگاه های آبی و حرارتی ، سد سازی و توربین
  سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه مهندسي

  توضیحات: ساخت نیروگاه های آبی و حرارتی ، سد سازی و توربین

 • ساخت دکلهاي حفاري متحرک ، سکوی نفتی
  سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه

  توضیحات: ساخت دکلهاي حفاري متحرک ، سکوی نفتی

 • پروژه های آب و انرژی
  كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه

  توضیحات: پروژه های آب و انرژی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMP
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي
 • ISO
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: مديريت سرآمد ايرانيان
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • P3- Primavera Project Planner
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMP
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي
 • ISO
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي
https://.com