مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست سلولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد واحد قم / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر سلطان
  منابع انسانی و آموزش/ کارآموز و کار در بخش میکروب شناسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  داراي 4 مقاله داخلی و بین المللی داراي 4 گواهی بین المللیDNW و Australian Universal Academy

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com