مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه آزاد شیراز / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  مغازه
  بازاریابی و فروش/ فروشندگی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  مغازه
  سخت افزار و شبکه/ تعمیرات کامپیوتر
 • دی ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  پایش صنعت
  گمگی تعمیرات پمپ هیدرولیک
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  آموزشگاه
  سخت افزار و شبکه/ تعمیرات موبایل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • تعمیرات موبایل و کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com