مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد زبان فرانسه
  گرایش مترجمی /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زبان فرانسه
  گرایش ادبی /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه پیام نور
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه زبان سورنا
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  موسسه زبان
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ترجمه متون گوناگون
https://.com