مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تجزیه و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد اراک / معدل 13.99

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هواپیمایی ماهان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ تحلیل گر کسب و کار

  توضیحات: - تحلیل سیستم های کسب و کار هواپیمایی
  - تحلیل سیستم تدارکات خارجی
  - تحلیل سیستم انبار
  - پیاده سازی سیستم های انبار و تدارکات خارجی با استفاده از فریم وورک ایرانی
  انجام امور فوق با متدولوژی Scrum

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  آرین سیستم پرداز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تحلیل گر و پیاده ساز و پشتیبان سیستم

  توضیحات: - تحلیل گر سیستم های انبار، تولید و تدارکات خارجی
  - پیاده ساز سیستم های فوق در سازمان های گروه صنعتی گلرنگ
  - پشتیبانی سیستم های فوق
  انجام امور فوق با متدولوژی RUP

 • مهر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹
  شرکت صنعتی پار س توسعه
  مهندسی صنایع/ سرپرست برنامه ریزی تولید و سرپرست انبارها

  توضیحات: - زمان سنجی خطو تولید
  - برنامه ریزی تولید 5 ایستگاه تولیدی
  - برنامه ریزی مواد و ملزومات تولید
  - مدیریت انبارهای مواد اولیه، ملزومات، نیمه ساخته و محصول

 • دی ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  گل ایران
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی تولید

  توضیحات: - زمان سنجی خطوط تولید
  - برنامه ریزی تولید
  - برنامه ریزی مواد و ملزومات
  - محاسبه قیمت بهینه تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • TFS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com