مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد ریاضی
  گرایش مالی /دانشگاه یزد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  -
  تدریس خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم ریاضی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم ریاضی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com