مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد شهرقدس / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  صنایع غذایی پیچک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Sqlserver 2012
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crystal Reports
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PW-Kara
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آرین سیستم(مالی ، حسابداری ، انبار ، فروش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Sqlserver 2012
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: web design
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crystal Reports
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com