مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد / معدل 15.63

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  صبا طیور پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  بازرگانی استیری
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فلاح
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com