مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    فوق دیپلم گرافيك
    گرایش گرافيك /دانشگاه آزاد اسلامي-پرند
https://.com