مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد شوشتر

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مهندسی عمران/ معماری/ نظارت و اجرا در پروژهای پدافندی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران اجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسیدعمران نظارت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران اجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسیدعمران نظارت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com