مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شهرداری مرکزی
  مالی و حسابداری/ حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • اکسل تخصصی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com