مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد کرمانشاه / معدل 14
https://.com