مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد خوراسگان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  تاكسى تلفنى
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ امور برنامه هاى كامپيوتر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نوسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com