مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد مشهد / معدل 15

پروژه ها

 • 1391
  پروژه مسکونی
  سرپرست کارگاه

دانش تخصصی

 • کار با دوربین نقشه برداری توتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • tekla
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با دوربین نقشه برداری توتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com