مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت رفتاری
  /دانشگاه خوارزمی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  دانشگاه تهران
  کارشناس پژوهش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • دو مقاله علمی پژوهشی بهمراه چهار مقاله پذیرش شده کنفرانس های داخلی و خارجی،بهمراه چهار طرح پژوهشی،مدرک زبانmhle

پروژه ها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Ms Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • English
  60% Complete
  عنوان مدرک: MHLE
https://.com