مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی رامهرمز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت پویش کامپیوتر
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۶
  شرکت معمار سیستم
  ازاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com