مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه اصفهان / معدل 18
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 17
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه مازندران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت کاله
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابرسی داخلی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شهرداری عباس اباد
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • آذر ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹
  موسسه حسابرسی نمودگر روش
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • اسفند ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس در دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی چاپ مقالات در مجلات و کنفرانس ها

افتخارات

 • 1390
  کسب رتبه نخست دانش اموختگان رشته حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
دانش تخصصی
 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com