مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی و صادرات بین الملل /دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک / معدل 1500

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجموعه خودرو سازی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی- گرایش بازاریابی و فروش

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و spss , erp
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت اجرایی- گرایش بازاریابی و فروش
https://.com