مختصری از من

روحیه کاری بسیاربالایی داشته وروابط اجتماعی عالی در برقراری ارتباط با مشتری وارباب رجوع دارم.بسیاربا حوصله بوده وبه نظم کاری اهمیت زیادی میدهم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور / معدل 15.11

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com