مختصری از من

اهل چالش - عاشق موسیقی و برنامه نویسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  لللالا

پروژه ها

 • 1394
  تلنت یاب
  توسعه دهنده
 • 1393
  sdsd
  sdsd

افتخارات

 • 1393
  افتخار لول
 • 1391
  افتخار دوم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • phpStorm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com