مختصری از من

اهل چالش - عاشق موسیقی و برنامه نویسی

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی wewe
  گرایش wewe /دانشگاه wwewe / معدل 12
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی err
  گرایش erer /دانشگاه erer
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی sdsdsd
  گرایش wew /دانشگاه wewe
 • 1393 تا 1394
  کارشناسی sdsd
  گرایش sdsd /دانشگاه sdsdsd

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  sdsd
  مالی و حسابداری/ sdsd
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  sdsd
  IT - Software & Web / sdsd

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  لللالا

پروژه ها

 • 1394
  تلنت یاب
  توسعه دهنده
 • 1393
  sdsd
  sdsd

افتخارات

 • 1393
  افتخار لول
 • 1391
  افتخار دوم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • phpStorm
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com