مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد سمنان / معدل 12.5

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
    شرکت ساسان ساختار فدک
    مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
https://.com