مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه فنی روزانه شماره 1 کرمانشاه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸
  گروه 43 مهندسی سپاه نیروی زمینی ملایر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو -کاربرد کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com