مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم آزمايشگاهي
  گرایش علوم آزمايشگاهي /دانشگاه واحد تهران پزشكي / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي
  منابع انسانی و آموزش/ واحد ارتباطات و اطلاعات

  توضیحات: داراي مدارك و حضور در كارگاه ها و شركت در سمينارهاي بين المللي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه
 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com